Обучениенауправителинапаркинги за товарни автомобили итехния персонал

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Този курс се предлага от EU Parking Academy на мениджъри, отговорни за управлението на безопасни и сигурни зони за паркиране на камиони и служители, използвайки интегриран подход. Тази уводна глава представя контекста, целите и методологията на курса.

Европейският стандарт за паркиране предписва обучението на управители и служители на паркинги да включва минимум 6 часа обучение, базирано на следните 4 обучителни модула (4 х 1,5 часа). Курсът за електронно обучение осигурява тази продължителност чрез подход на смесено обучение, съчетаващ курсове и електронно обучение.

Нека започнем с кликване върху модула: „Делегирано регулиране: Въведение в обучението“.